So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6e4cfd5020466'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5767' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02
0 (0)

15/09/2020
Khi khách hàng có nhu cầu lắp đặt một hệ thống chữa cháy cho các khu vực nhạy cảm cần được đảm bảo an toàn cho tài sản như phòng máy tính, phòng chứa thiết bị điện, bảo tàng, kho sách...
So sánh hệ thống chữa cháy bằng khí Novec và FM-200<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-606360ffc2898'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5774' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So sánh hệ thống chữa cháy bằng khí Novec và FM-200
0 (0)

15/09/2020
Công ty Hùng Phát hiện đang là nhà phân phối hệ thống chữa cháy bằng khí sạch Novec 1230 và khí FM-200 của hãng Janus fire system (Mỹ), và đồng thời cũng là công ty đang nghiên cứu xây dựng hệ...
Hệ thống chữa cháy FM-200 từ Hùng Phát<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-66762420d08f1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5768' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy FM-200 từ Hùng Phát
0 (0)

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy FM-200 là loại hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM-200 hiện đang là dòng sản phẩm chữa cháy hàng đầu được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Khí chữa cháy FM-200 từ hãng Janus...