So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0a60e29e2ef3a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5767' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02
0 (0)

15/09/2020
Khi khách hàng có nhu cầu lắp đặt một hệ thống chữa cháy cho các khu vực nhạy cảm cần được đảm bảo an toàn cho tài sản như phòng máy tính, phòng chứa thiết bị điện, bảo tàng, kho sách...
So sánh hệ thống chữa cháy bằng khí Novec và FM-200<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-62b0e2b7f0ed0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5774' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So sánh hệ thống chữa cháy bằng khí Novec và FM-200
0 (0)

15/09/2020
Công ty Hùng Phát hiện đang là nhà phân phối hệ thống chữa cháy bằng khí sạch Novec 1230 và khí FM-200 của hãng Janus fire system (Mỹ), và đồng thời cũng là công ty đang nghiên cứu xây dựng hệ...
Hệ thống chữa cháy FM-200 từ Hùng Phát<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2dc2de006fde9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5768' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy FM-200 từ Hùng Phát
0 (0)

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy FM-200 là loại hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM-200 hiện đang là dòng sản phẩm chữa cháy hàng đầu được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Khí chữa cháy FM-200 từ hãng Janus...
Hệ thống chữa cháy CO2<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-62eeaf04d082a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5765' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy CO2
0 (0)

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy CO2 áp dụng để chữa cháy cho phòng chứa thiết bị điện, kho chứa chất lỏng dễ cháy, kho hóa chất,… Hệ thống chữa cháy CO2 hiện đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam...
Thông tin đầy đủ về hệ thống chữa cháy Nitơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e0d2efe20625a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5759' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thông tin đầy đủ về hệ thống chữa cháy Nitơ
0 (0)

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy Nitơ là dạng hệ thống lợi dụng khí Nitơ để dập tắt ngọn lửa từ đó kiểm soát đám cháy nhanh nhất có thể. Như ta đã bết Nitơ là dạng khí trơ với mật...
Hệ thống chữa cháy Novec 1230<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ede98fef02602'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5754' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy Novec 1230
0 (0)

15/09/2020
Hiện trên thị trường có nhiều hệ thống chữa cháy nhưng để tìm được 1 loại hệ thống vừa hiệu quả bảo vệ các thiết bị quan trọng vừa thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng tới...
Chi tiết hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6f20c0990eef2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5749' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chi tiết hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động
0 (0)

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị được sử dụng để dập tắt hoặc ngăn chặn sự lan rộng của lửa trong tòa nhà. Các hệ thống chữa cháy có thể sử dụng...