So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02

So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Ni tơ và C02

15/09/2020
Khi khách hàng có nhu cầu lắp đặt một hệ thống chữa cháy cho các khu vực nhạy cảm cần được đảm bảo an toàn cho tài sản như phòng máy tính, phòng chứa thiết bị điện, bảo tàng, kho sách...
Thông tin đầy đủ về hệ thống chữa cháy Nitơ

Thông tin đầy đủ về hệ thống chữa cháy Nitơ

15/09/2020
Hệ thống chữa cháy Nitơ là dạng hệ thống lợi dụng khí Nitơ để dập tắt ngọn lửa từ đó kiểm soát đám cháy nhanh nhất có thể. Như ta đã bết Nitơ là dạng khí trơ với mật...