THU MUA PHẾ LIỆU KCN SUỐI DẦU DIÊN KHÁNH

THU MUA PHẾ LIỆU KCN SUỐI DẦU DIÊN KHÁNH

Công ty Phát Thành Đạt thu mua phế liệu KCN Sưới Dầu Diên Khánh tận nơi. Nơi đây chính là nơi tập trung các công ty, xý, nghiệp nơi hàng ngày sản xuất và trong quá trình sản xuất...