1 khối đá bằng bao nhiêu kg ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d33f4563912d4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11477' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

1 khối đá bằng bao nhiêu kg ?
0 (0)

07/07/2021
Bạn muốn biết: 1 khối đá bằng bao nhiêu kg ? hay 1 tấn đá bằng bao nhiêu m3 ? Bạn cần công thức tính cũng như bảng tra trọng lượng các loại đá xây dựng chi tiết nhất ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay...