Tôn lạnh màu Đông Á 3.5 zem

Tôn lạnh màu Đông Á 3.5 zem

20/04/2021

Tôn lạnh màu Đông Á 3.5 zem - Tôn Thép Sáng Chinh

Tôn lạnh Đông Á được sản xuất từ thép cán nguội đã được tẩy rỉ và phủ dầu. Sau đó được cho qua dây chuyền mạ lạnh với...