Thép hộp 50×50, sắt hộp 50×50, bảng báo giá thép hộp 50×50 hôm nay

Thép hộp 50×50, sắt hộp 50×50, bảng báo giá thép hộp 50×50 hôm nay

22/08/2022

+ Chiều dài : 6 mét/cây

+ Độ dày (mm) : từ 1.1 ly, 1.2 ly, 1.3 ly, 1.4 ly, 1.5 ly, 1.7 ly, 1.8 ly, 2.0 ly, 2.5 ly, và 3 ly

+ Trọng lượng: nhẹ nhất 9.3 kg/cây, nặng...