TCVN – Tiêu Chuẩn Cát San Lấp Nền, San Lấp Mặt Bằng

TCVN – Tiêu Chuẩn Cát San Lấp Nền, San Lấp Mặt Bằng

03/12/2019
Tiêu Chuẩn Cát San Lấp Nền. Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một bộ tiêu chuẩn cụ thể nào quy định về cát dùng trong san lấp mặt bằng, san lấp nền. Cát...