Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều hình thức: + Ví điện tử Vcash, ví Mobivi, ví Payoo + Chuyển khoản qua ngân hàng + Tại các Văn phòng giao dịch của Công ty + Gửi...
Quy trình giao dịch

Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho Người Mua, và người đăng tin nói chung: Bước 1: Truy cập vào website WWW.MUABAN.NET Bước 2: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website; Bước 3: Gọi điện,...
Quy định chung

Quy định chung

rong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây: “Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Mua...
Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website WWW.MUABAN.NET (sau đây gọi là “Sàn Giao Dịch TMĐTWWW.MUABAN.NET”) là một sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Mua Bán, và do Công Ty Cổ Phần Mua Bán làm chủ...